Strona główna

Hodowla wiąże się z wielką odpowiedzialnością, ale przygotowanie się z wiedzą zapewni satysfakcjonujące doświadczenie. Oferujemy kursy w szerokim zakresie tematów edukacyjnych hodowców, takich jak podstawy hodowli, genetyka, selekcja i anatomia.